گروه آموزشی حرفه وفن کردستان

 
نویسنده : گروه آموزشی حرفه وفن کردستان - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٠
 
نکاتی در مورد آرم سازمان انتقال خون


همانطور که می دانید آرم ونماد اکثر نهادها وسازمانها بیانگر یک مفهوم ویژه مرتبط با هدف کلی آن نهاد یا سازمان است. اما آیا تا کنون به آرم انتقال خون ایران توجه کرده اید ؟آیا می دانید که این آرم نشاندهنده چه مفهومی است؟
اگر نمی دانید بهتر است مطلب زیر بخوانید :
شماره 1:طرح کلی آرم یک مربع می باشد که از نظر گرافیکی بیانگر یک مؤسسه یا مجموعه می باشد.
شماره2:حلقه نماد یک جریان مداوم وپویا می باشد که با توجه به رنگ قرمز آن نماد جریان خون در بدن انسان است.قطع شدن حلقه(که در قسمت پایین مشاهده می شود)
اشاره به اختلالی است که به هر دلیل سبب بروز مشکل در جریان مداوم گردش خون در بدن انسان می گردد.
شماره3: دایره قرمز کوچک نماد قطره خون اهدایی است که با وجود کوچک بودن ،سعی در پر کردن نقص موجود در حلقه وبرقراری مجدد جریان مداوم زندگی دارد.
شماره 4:رنگ خاکستری زمینه که دور حلقه را گرفته نشانگر روزگار خاکستری ،مبهم ودرد آلود بیماری است که جریان زندگی بخش گردش خون با مشکل مواجه شده است.