گروه آموزشی حرفه وفن کردستان

عناوین مطالب وبلاگ "گروه آموزشی حرفه وفن کردستان"

» طرح تجمیعی ( پیشنهادی) :: شنبه ۱٠ دی ،۱۳٩٠
» کتلت با طعم ماهی :: شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٠
» شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٠ :: شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٠
» ترانزیستور :: شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٠
» کتاب های حرفه وفن :: شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٠
» تهیه بستنی :: شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٠
» سوالات جشنواره ی کارگاهی حرفه وفن استان کردستان در سال تحصیلی 90-89 :: شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٠
» موضوع : چگونه می توان با روش IT میزان یادگیری درس حرفه و فن را افزایش داد؟ :: شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٠
» دیدگاه‌های چند تن از استادان و کارشناسان مسائل تربیتی پیرامون اوقات :: شنبه ٢۱ خرداد ،۱۳٩٠
» جلسه گروههای آموزشی ناحیه یک سنندج :: شنبه ٧ خرداد ،۱۳٩٠
» نظام ارزشیابی کیفی و مطلوب بدنبال چیست ؟ :: شنبه ٧ خرداد ،۱۳٩٠
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» م :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» ارتباط درس حرفه و فن با ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان :: شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩
» فولاد زنگ نزن چیست؟ :: شنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٩
» درد دل دبیران حرفه وفن :: شنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٩
» روش تدریس حرفه وفن :: شنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٩
» ویژگی آموزش و پرورش کارآمد :: شنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٩
» آشنایی با تاریخچه پل در ایران :: شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٩
» ماراسموس :: شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٩
» بیماری کواشیور :: شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٩
» مهندسی صنایع غذایی چیست؟ :: شنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٩
» ارتباط درس حرفه و فن با ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان :: شنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٩
» انگیزش تحصیلی :: شنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٩
» مطالب وبلاگ دوم گروه با آدرس www.herfesanandaj.blogfa.com :: شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٩