گروه آموزشی حرفه وفن کردستان

طرح تجمیعی ( پیشنهادی)
نویسنده : گروه آموزشی حرفه وفن کردستان - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ دی ،۱۳٩٠
 

بسمه تعالی

دستور العمل ساعات تجمیعی دروس حرفه وفن وآمادگی دفاعی دختران وپسران سال سوم راهنمایی

باتوجه به دستورالعمل ساماندهی زمان آموزش دوره راهنمایی تحصیلی ،موضوع ماده 7 مصوبه 846  شورای عالی آموزش وپرورش به شماره نامه وزارتی 118229/220 مورخ 2/6/90 درسال تحصیلی 90-91 شیوه آموزش درس حرفه وفن وآمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی به این صورت اعلام می گردد،مستدعی است همکاران محترم مدرس دروس مربوطه مطابق این دستورالعمل اقدام نمایند:                                                                      

تذکرات ونکات ضروری:

1-منظور از ارائه دروس به صورت تجمیعی ،ارائه ی آن ها در قالب فعالیت های خارج از کلاس درطول سال تحصیلی می باشد و به هیچ عنوان به معنی حذف و عدم آموزش چنین بخش هایی نیست بلکه فقط شیوه تدریس و نحوه ارزشیابی آن ها تغییر می کند.

2- درس حرفه وفن: انجام بازدید و حضور دانش آموزان و دبیران محترم حرفه وفن در واحدهای صنعتی، تولیدی ،کارخانه ها،کارگاه ها و مزارع

3-درس آمادگی دفاعی :حضور و مشارکت دانش آموزان در مراسم،برنامه ها و اردوهای فرهنگی-آموزشی مانند کاروان راهیان نور وانجام فعالیت های مهارتی وعملی

براین اساس تغییرات زیرلحاظ شود:

الف) کتاب حرفه وفن سال سوم راهنمایی:

همکاران محترم 2 قسمت (واحددرسی) پیشنهادی را که  باتوجه به علاقه ،امکانات موجود وجنسیت دانش آموزان انتخاب شده به صورت فعالیت خارج ازمدرسه (تجمیعی ) درطول سال تحصیلی تدریس نمایند.

1-واحد5(آشنایی باخودرو وتعمیر ونگهداری شیرآلات درمنزل)ازصفحه85  الی   104

2- واحد 8 (کشاورزی) قسمت اول (باغبانی ) بحث درختکاری ازصفحه 162 الی178

ب) کتاب آمادگی دفاعی سال سوم پسران :

1- درس چهارم ( مهارت فردی وجمعی )ازبخش اول (دفاع نظامی ) قسمت عملی( نظام جمع) از صفحه 22 الی24

2- درس دوم ،سوم وچهارم (زلزله ) ازبخش دوم (دفاع غیر نظامی )ازصفحه 43 الی 58

ج) کتاب آمادگی دفاعی سال سوم راهنمایی دختران :

درس سوم وچهارم (زلزله ) از فصل دوم (زلزله وراه های مقابله با آن ) ازصفحه 57 تاآخرکتاب

تذکر:

1- ارزشیابی پایانی از واحدها و قسمت هایی که بصورت تجمیعی تدریس می شود انجام خواهد شد. ارزشیابی از واحدهای تجمیعی به صلاحدید معلم مربوطه می تواند درقالب مقاله ،تحقیق و یا گزارش بازدید و تاسقف 2 نمره   فعالیت های تحقیقی از 12 نمره بخش عملی از نمره نوبت ( ارزشیابی پایانی)  را شامل شده و تخصیص داده شود.

2-گزارش بازدید از واحدهای علمی، صنعتی و... در برگه ثبت گزارش بازدید ثبت شده و به تایید مدیر واحد آموزشی برسد.

3- بارم نهایی ارزشیابی پایانی از واحد های غیر تجمیع (واحدهایی که درطرح تجمیع نیستند ) 8 نمره می باشد.

4- همکاران موظفند قسمت های دیگر کتاب را طبق روال وبرنامه های عادی تدریس کنند.

5- قسمت های دامپروری وصنایع غذایی از واحد 8 طبق برنامه های گذشته تدریس می شود وشامل برنامه تجمیع نخواهد شد.

 

گروه آموزشی حرفه وفن و آمادگی دفاعی راهنمایی تحصیلی استان کردستان